Thursday, 9 February 2017

Тракийското Съкровище - археология с игри

Една уникална характеристика на България, е че се намира върху древни земи, в които цивилизацията е съществувала още преди 6 - 8  хиляди години. Една безценна археологическа находка е тракийското съкровище, което е откривано през годините на различни места из земите на древните Траки.
Тази забавна мултимедия, може да отговори на някои от следните въпроси:
http://planeta42.com/archeology/thraciantreasure/bg.html
 • Как изглежда Панагюрското Съкровище?
 • Кога е открито Панагюрското Съкровище?
 • Кога е създадено Панагюрското Съкровище?
 • Каква е приблизителното местоположение на Панагюрското Съкровище?
 • Кога са живели траките?
 • Как изглежда Рогозенското Съкровище?
 • Кога е открито Рогозенското Съкровище?
 • Кога е създадено Рогозенското Съкровище?
 • Каква е приблизителното местоположение на Рогозенското Съкровище?
 • Как изглежда Вълчитрънското Съкровище?
 • Кога е открито Вълчитрънското Съкровище?
 • Кога е създадено Вълчитрънското Съкровище?
 • Каква е приблизителното местоположение на Вълчитрънското Съкровище?
 •  
 • Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment