Wednesday, 29 November 2017

География с игри - Държавите на 5те континента

http://planeta42.com/geography/continentsBG.html

Онлайн континентални пъзели по география.

Подготовка за състегзанието по география.

Wednesday, 22 November 2017

Да си припомним таблицата за умножение като на игра.

http://planeta42.com/math/multiplicationpuzzle/bg.html

Интерактивно решение на таблицата за умножение в забавна онлайн математическа игра.

"Пъзел на Таблицата за Умножение" е безплатна онлай игра с нива на знание, по математика за втори -
трети клас, която се състои от 81 парченца за подреждане. Малка забавно-образователна игра пъзел за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър.
Образователното Табло включва 81 отговора за игра.
Играта е част от Интерактивната Математика - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да помогне за усъвършенстване на някои от следните
умения:

 • Умножение от 1 до 9 .
 • Наблюдателност.
 • Съобразителност. 

Как се играе Пъзел на Таблицата за Умножение.

Таблицата е разделена в 9 групи по цветове, а отговорите са отделни цветни парченца, които се влачат и пускат на правилното място според уравнението и цвета му.

Постижения:
Да знаете таблицата за умножение.
Завършването на играта носи +1 Ниво на Знание на сайта planeta42.com.


Wednesday, 15 November 2017

Химия с игри – Какво включва науката Химия.

http://planeta42.com/chemistry/chemistrytree/bg.html

18 теми на химията в забавна онлайн образователна игра.

"Тематично Дърво на Химията" е безплатна онлай игра с нива на знание, за предмета изучавани от науката химия, главни химични теми и понятия. Влачете и пуснете картинките в тематичното дърво на знанието. Малка забавно-образователна игра мозайка за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното Табло включва 18 картинки на базови теми от химията, с които да се играе. Играта е част от Интерактивната Химична Лаборатория - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на някои от следните въпроси:
 • Какво включва химията ?
 • Какво изучава химията?
 • Кои са основните химични единици?
 • Кои са 4те агрегатни състояния?
 • Как с еизменя йона, когато отдава или приема електрони?

Как се играе Тематично Дърво на Химията

Влачите и пускате химичните картинки в празните кръгчета на дървото на знанието по цветове.

Постижения:
Да знаете 10 теми на химията.
Завършването на играта носи +1 Ниво на Знание на сайта planeta42.com.
Приложението е безплатно и не се изисква регистрация за да се играе. Преведено на Български.
Вижте филмче как се играе в YouTube.

Тематично Дърво на Химията екран

Съдържание на приложението:

1. Вещество - всичко, което има маса и обем, и се състои от частици.
2. Атом - основната градивна частица на веществото.
3. Елемент - чисто вещество, което се състои от един вид атоми.
4. Съединение - чисто химично вещество, съставено от повече от един елемент.
5. Молекула - най-малката неделима част от чисто химично вещество.
6. Вещество - вид материя с определена състав и набор от свойства.
7. Агрегатно състояние - основното състояние на материята.
8. Твърдо - характеризира със структурна стабилност и устойчивост на промени на форма и размери.
9. Течност - Почти несвиваем флуид, който съответства на формата на неговия контейнер.
10. Газ - газовите частици са отдалечени едни от други.
11. Плазма - формира се при нагряване на газ или подлагането му на силно електромагнитно поле.
12. Йон - атом или молекула, която е изгубила или придобила един или повече електрони.
13. Аниони - йон с повече електрони, отколкото протони, което му придава нетен отрицателен заряд.
14. Катион - йон с по-малко електрони, отколкото протони, което му придава положителен заряд.
15. Реакция - когато химично вещество се трансформира, в резултат на взаимдействието с друго вещество.
16. Свързване - атомиите се слепват в молекули или кристали, което се нарича Свързване. (превод от английкси).
17. рН Водороден показател - числова скала използвана за определяне на киселинността или алкалността на воден разтвор.
18. Редокс - химична реакция, при която се променят окислителните състояния на атома.

Wednesday, 8 November 2017

Биология с игри – Клетъчна митоза в забавен пъзел с картинки.

http://planeta42.com/biology/cellmitosis/bg.html

7 фази на клетъчно деление в забавна онлайн образователна игра по биология.

"Клетъчна Митоза Онлайн Пъзел" е безплатна онлай игра с нива на знание, за 7те фази на клетъчно деление, направени по интерактивен и забавен начин. Влачете и пуснете картинките правилната фаза на делене. Малка забавно-образователна игра пъзел за настолни компютри, лаптопи и таблети, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното Табло включва 7 картинки на фази от митозата, с които да се играе. Играта е част от Интерактивната Биологична Лаборатория - образователни инструменти.

Този учебен клас, може да отговори на някои от следните въпроси:
 • Кои са етапите на митоза?
 • Какви са фазите на митоза?
 • Какво е митоза?
 • Как се нарича клетъчното делене?

Как се играе Клетъчна Митоза Онлайн Пъзел

Влачите и пускате картинките в сивите кръгчета отбелязани с номера и името на фазата от митоза. Картинките се появяват на случаен принцип и могат да се застъпят, влачете ги на празно място за да ги освободите. Броячът на опити се ползва при оценяване.

Постижения:
Да знаете 7те фази на клетъчна митоза и да получите +1 Ниво на Знание на сайта Планета 42.
Вижте филмче как се играе в YouTube.

Клетъчна Митоза Онлайн Пъзел екран

Тема на урока: Етапи на клетъчна митоза.

Митозата е просто казано клетъчно делене. И това не е абстрактно делене в някаква лаборатория, но се случва всеки ден в тялото ни. Например, епителните клетки, които образуват нашата кожа, се делят на всеки няколко дни, за да заменят мъртвите си другари. За продължителност на живота на клетката в човешкото тяло проверете (скоро ще излезе Cell Lifespam Puzzle). Следват 7те основни фази на клетъчната митоза:
1. Интерфаз G2 - Периодът между митотичните деления - G1, S и G2 - е известен като интерфаза.
2. Профазата - профазата заема повече от половината от митозата. Ядрената мембрана се разпада, за да образува редица малки везикули и ядрото се разпада. Структура, известна като центрозома, дублира себе си, за да образува два дъщерни центрозома, които мигрират към противоположните краища на клетката.
3. Прометафаза - Хромозомите, водени от центромерите им, мигрират към екваториалната равнина в средната линия на клетката - в прави ъгли спрямо оста, образувана от центрозомите. Този регион на митотичното вретено е известен като метафазната плака.
4. Метафаза - Хромозомите се подравняват по метафазната плоча на шпиндела.
5. Анафаза - Най-краткият етап на митоза. Центромерите се разделят и селектираните хроматиди на всяка хромозома се отделят и се преместват в противоположните краища на клетката. Отделените сестрински хроматиди сега се наричат дъщерни хромозоми.
6. Телофаза - Последният етап на митоза и обръщане на много от процесите, наблюдавани по време на профазата. Реформите на ядрената мембрана около хромозомите, групирани в двата полюса на клетката, развиват хромозомите и стават дифузни и влакнеститевлакна изчезват.
7. Цитокинези - Крайното клетъчно делене за образуване на две нови клетки. В растенията се образува клетъчна плоча по линията на метафазната плака; при животните има свиване на цитоплазмата. След това клетката влиза в интерфазата - интервалът между митотичните разделения.