Thursday, 23 February 2017

Спортни и дворни компютърни игри

Да си припомним видовете спортове с тази забавна образователна игра мозайка, в която се обяснява за спортните игри.

http://planeta42.com/sports/sportstree/bg.html

No comments:

Post a Comment