Thursday, 26 January 2017

Цивилизация с Игри - 7те Чудеса на Света

Знаете ли кои са седемте чудеса на древния свят? с тази забавна игра ще откриете техните местоположения и къде се намират в границите на съвременния свят.
http://planeta42.com/history/7worldwonders/bg.html
Нстиснете картинката за да играете онлайн.

Wednesday, 25 January 2017

Състезание в клуб ОГИ - 25.01.2017

Състезанието ще се проведе върху 3 образователни игри, като ще се гледат точките от играта и времето за завършването и. След като приключи, играча прави екран на играта и го предава на преподавателя. Екраните ще бъдат качени в сайта. Приканваме всички родители дадаойдат на сайта и да видят постиженията на своите деца.

Избрани бяха следните игри:

Пъзел на Слънчевата Система
Пъзел на клетката

Пъзел на Атома

След състезанието очакваме идеи и примери на други образователни игри от родителитге в коментарите.

Победител - Сашо Бориславов.

Thursday, 19 January 2017

Чужди езици с игри - Думи на животни

Знаетге ли как е котка на 8 езика? С тази забавна игра ще видите изписването на думите за 5 животни на 8 различни езици.
http://planeta42.com/language/animalwords1/bg.html
 Натиснете картинката за да играете онлайн.

Wednesday, 18 January 2017

Физика с Игри - Частите на Автомобила

Автомобилът привлича човека със своят дизайн, скорост, имидж и полезност от както е създаден през 19 век. За всяка една час или функция от модерния автомобил, е използвано една или повече физични явления. Знаете ли коя част, кое явление използва? Подредете пъзела на автомобилните части и разберете.
Физика с Игри - Частите на Автомобила
Натисни картинката да играеш онлайн.