Wednesday, 15 November 2017

Химия с игри – Какво включва науката Химия.

http://planeta42.com/chemistry/chemistrytree/bg.html

18 теми на химията в забавна онлайн образователна игра.

"Тематично Дърво на Химията" е безплатна онлай игра с нива на знание, за предмета изучавани от науката химия, главни химични теми и понятия. Влачете и пуснете картинките в тематичното дърво на знанието. Малка забавно-образователна игра мозайка за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното Табло включва 18 картинки на базови теми от химията, с които да се играе. Играта е част от Интерактивната Химична Лаборатория - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на някои от следните въпроси:
  • Какво включва химията ?
  • Какво изучава химията?
  • Кои са основните химични единици?
  • Кои са 4те агрегатни състояния?
  • Как с еизменя йона, когато отдава или приема електрони?

Как се играе Тематично Дърво на Химията

Влачите и пускате химичните картинки в празните кръгчета на дървото на знанието по цветове.

Постижения:
Да знаете 10 теми на химията.
Завършването на играта носи +1 Ниво на Знание на сайта planeta42.com.
Приложението е безплатно и не се изисква регистрация за да се играе. Преведено на Български.
Вижте филмче как се играе в YouTube.

Тематично Дърво на Химията екран

Съдържание на приложението:

1. Вещество - всичко, което има маса и обем, и се състои от частици.
2. Атом - основната градивна частица на веществото.
3. Елемент - чисто вещество, което се състои от един вид атоми.
4. Съединение - чисто химично вещество, съставено от повече от един елемент.
5. Молекула - най-малката неделима част от чисто химично вещество.
6. Вещество - вид материя с определена състав и набор от свойства.
7. Агрегатно състояние - основното състояние на материята.
8. Твърдо - характеризира със структурна стабилност и устойчивост на промени на форма и размери.
9. Течност - Почти несвиваем флуид, който съответства на формата на неговия контейнер.
10. Газ - газовите частици са отдалечени едни от други.
11. Плазма - формира се при нагряване на газ или подлагането му на силно електромагнитно поле.
12. Йон - атом или молекула, която е изгубила или придобила един или повече електрони.
13. Аниони - йон с повече електрони, отколкото протони, което му придава нетен отрицателен заряд.
14. Катион - йон с по-малко електрони, отколкото протони, което му придава положителен заряд.
15. Реакция - когато химично вещество се трансформира, в резултат на взаимдействието с друго вещество.
16. Свързване - атомиите се слепват в молекули или кристали, което се нарича Свързване. (превод от английкси).
17. рН Водороден показател - числова скала използвана за определяне на киселинността или алкалността на воден разтвор.
18. Редокс - химична реакция, при която се променят окислителните състояния на атома.

No comments:

Post a Comment