Thursday, 24 November 2016

Математика с Игри

Да си припомним таблицата за умножение със забавна цветна игра.

Забавна Таблица за Умножение

Подредете планетите от слънчевата система на правилните места.

Играй сега

Thursday, 17 November 2016

Химия с Игри

Повишаване на общо-образователни познания за периодичната таблица.

Пъзел на периодичната таблица

Подредете елементите от периодичната система на правилните места.

Играй сега

Thursday, 10 November 2016

Биология с Игри

Повишаване на общо-образователни познания за структура на клетката.

Пъзел на Клетката

Подредете органелите в клетката на правилните места.

Играй сега

Thursday, 3 November 2016

Астрономия с игри

Повишаване на общо-образователни познания за планетите в слънчевата система.

Пъзел на Слунчевата Система

Подредете планетите от слънчевата система на правилните места.

Играй