Wednesday, 20 December 2017

Психология с игри - Видове Темперамент

Психология с игри - Видове Темперамент

Четирите вида темперамент в забавна
онлайн психологическа игра.

"Четирите Темперамента Приключение" е безплатна онлайн игра с нива на знание за запознаване със статията за Четирите темперамента, чрез взаимодействие.
Откийте скритите елементи по картата. Кратка забавно-образователна приключенска игра със скрити предмети, за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното табло по психология включва 16 обекта за откриване.
Играта е част от Интерактивното Спускане в Съзнанието - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на следните въпроси:
  • Кои са четирите вида темперамент?
  • С кой природен елемент се свързва всеки вид темперамент?
  • Какви са характеристиките на сангвиника?
  • Какви са характеристиките на холерика?
  • Какви са характеристиките на меланхолика?
  • Какви са характеристиките на флегматичика?
  • Как се нарича човек който е търсещ удоволствие и е общителен?
  • Как се нарича човек който е амбициозен и с лидерски качества?
  • Как се нарича човек който е аналитичен и тих?
  • Как се нарича човек който е спокоен и омиротворен?

Wednesday, 13 December 2017

Психология с игри - Дърво на Психологията

Психология с игри - Дърво на Психологията

Тема на урока: Какво изучава психологията.

Тази забавна игра мозайка е елементарно ръководство в към обширния свят на психологията. Психологическото дърво изглежда малко като мозък, и ще се опитаме да подредим неговите плодове от горе дясно.

1. Философия - Философията изучава общи и фундаментални въпроси като съществуване, знание, ценности, разум, ум и език.
2. Етика - Етика включва систематизиране, защитаване и препоръчване на понятия за правилно и погрешно поведение.
3. Реторика - Реторика е умението, дарбата или изкуството да се говори добре.
4. Съзнание - Съзнанието е набор от когнитивни способности, включващи разум, възприятие, мислене, преценка и памет.
5. Памет - Паметта е способността на ума, чрез която информацията се кодира, съхранява и извлича.
6. Опознаване - Опознаване е умственото действие или процес на придобиване на знания и разбиране чрез мисъл, опит и сетива.
7. Емоция - Емоция е всяко сравнително кратко съзнателно преживяване, характеризиращо се с интензивна умствена дейност и висока степен на удоволствие или недоволство.
8. Личност - Личност е набор от индивидуални различия, които формират от развитието на дадено лице, неговите ценности, нагласи, лични спомени, социални взаимоотношения, навици и умения.
9. Поведение - Поведението обхваща действията и маниерите на индивида спрямо околната среда.
10. Мотивация - Мотивацията е теоретична конструкция, използвана за обясняване на поведението.
11. Интелигентност - Включва способността за логика, разбиране, самосъзнание, учене, емоционално познание, планиране, творчество и решаване на проблеми.
12. Взаимоотношения - Взаимоотношенията са силни, дълбоки или близка асоциации между хората.
13. Привличане - Привличането се дължи на физическите или ментални характеристики на човека, считани за естетически приятни или красиви.

14. Устойчивост - Психическата устойчивост се определя като способността на индивида да се адаптира успешно към житейски задачи при неравностойно положение или силно неблагоприятни условия.
15. Воля - Волята е когнитивният процес, чрез който индивидът решава и се ангажира с определен курс на действие.
16. Възприятие - Възприятие е организацията, идентифицирането и тълкуването на сензорната информация, за да може да се представи и разбере околната среда. Възприятие включва сигнали в нервната система.
17. Психология на Масите - известна още като психология на тълпата, е клон на социалната психология.
18. Психотерапия - Психотерапията е използването на психологически методи, за да се помогне на човек да се справи лесно с проблемите.

Wednesday, 6 December 2017

География с Игри - Пангея Пъзел

География с Игри - Пангея Пъзел

Тема на урока: Континентът Пангея.

Пангеа е супер континент, съществувал по време на късното палеозойски и ранните епохи на мезозоите и засега е вторият доказан суперконтинент, който се е формирал и разпаднал. Той се е сглобил от предишните континентални единици преди около 335 милиона години и е започнал да се разпада преди около 175 милиона години. За разлика от сегашната Земя и нейното разпространение на континентална маса, голяма част от Пангея е в южното полукълбо и е заобиколена от суперокеана Панталаса. Пангея е най-новият супер континент, който е съществувал, и първият е бил реконструиран от геолози.

Части на континента

1. Евразия
2. Близкия изток
3. Северна Америка
4. Южна Америка
5. Гренландия
6. Антарктида
7. Австралия
8. Индия
9. Африка