Thursday, 16 February 2017

Информатика с Игри

Игрите по информатика са полезни както у дома, така и в учебните часове в училище. Компютърната наука е представена по забавен начин с много картинки и полезна информация, като:

Програмни Езици
Мозайка с 18 пупилярни изици за програмиране.
http://planeta42.com/it/programlanguages/bg.html
 
Дърво на Информацията
Какво включва Информацията. Подреди по цвят.  
http://planeta42.com/it/informationtree/bg.html

Бройни Системи
Цветен тест с 3 вида бройни системи.
http://planeta42.com/it/numeralsystems/bg.html
 
Алгоритми
Забавна структура и форми на алгоритъм. 
http://planeta42.com/it/algorithms/bg.html

Основи на Програмирането
Основи на програмирането в малка мозайка.
http://planeta42.com/it/programming/bg.html

No comments:

Post a Comment