Wednesday, 20 December 2017

Психология с игри - Видове Темперамент

Психология с игри - Видове Темперамент

Четирите вида темперамент в забавна
онлайн психологическа игра.

"Четирите Темперамента Приключение" е безплатна онлайн игра с нива на знание за запознаване със статията за Четирите темперамента, чрез взаимодействие.
Откийте скритите елементи по картата. Кратка забавно-образователна приключенска игра със скрити предмети, за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното табло по психология включва 16 обекта за откриване.
Играта е част от Интерактивното Спускане в Съзнанието - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на следните въпроси:
 • Кои са четирите вида темперамент?
 • С кой природен елемент се свързва всеки вид темперамент?
 • Какви са характеристиките на сангвиника?
 • Какви са характеристиките на холерика?
 • Какви са характеристиките на меланхолика?
 • Какви са характеристиките на флегматичика?
 • Как се нарича човек който е търсещ удоволствие и е общителен?
 • Как се нарича човек който е амбициозен и с лидерски качества?
 • Как се нарича човек който е аналитичен и тих?
 • Как се нарича човек който е спокоен и омиротворен?

Wednesday, 13 December 2017

Психология с игри - Дърво на Психологията

Психология с игри - Дърво на Психологията

Тема на урока: Какво изучава психологията.

Тази забавна игра мозайка е елементарно ръководство в към обширния свят на психологията. Психологическото дърво изглежда малко като мозък, и ще се опитаме да подредим неговите плодове от горе дясно.

1. Философия - Философията изучава общи и фундаментални въпроси като съществуване, знание, ценности, разум, ум и език.
2. Етика - Етика включва систематизиране, защитаване и препоръчване на понятия за правилно и погрешно поведение.
3. Реторика - Реторика е умението, дарбата или изкуството да се говори добре.
4. Съзнание - Съзнанието е набор от когнитивни способности, включващи разум, възприятие, мислене, преценка и памет.
5. Памет - Паметта е способността на ума, чрез която информацията се кодира, съхранява и извлича.
6. Опознаване - Опознаване е умственото действие или процес на придобиване на знания и разбиране чрез мисъл, опит и сетива.
7. Емоция - Емоция е всяко сравнително кратко съзнателно преживяване, характеризиращо се с интензивна умствена дейност и висока степен на удоволствие или недоволство.
8. Личност - Личност е набор от индивидуални различия, които формират от развитието на дадено лице, неговите ценности, нагласи, лични спомени, социални взаимоотношения, навици и умения.
9. Поведение - Поведението обхваща действията и маниерите на индивида спрямо околната среда.
10. Мотивация - Мотивацията е теоретична конструкция, използвана за обясняване на поведението.
11. Интелигентност - Включва способността за логика, разбиране, самосъзнание, учене, емоционално познание, планиране, творчество и решаване на проблеми.
12. Взаимоотношения - Взаимоотношенията са силни, дълбоки или близка асоциации между хората.
13. Привличане - Привличането се дължи на физическите или ментални характеристики на човека, считани за естетически приятни или красиви.

14. Устойчивост - Психическата устойчивост се определя като способността на индивида да се адаптира успешно към житейски задачи при неравностойно положение или силно неблагоприятни условия.
15. Воля - Волята е когнитивният процес, чрез който индивидът решава и се ангажира с определен курс на действие.
16. Възприятие - Възприятие е организацията, идентифицирането и тълкуването на сензорната информация, за да може да се представи и разбере околната среда. Възприятие включва сигнали в нервната система.
17. Психология на Масите - известна още като психология на тълпата, е клон на социалната психология.
18. Психотерапия - Психотерапията е използването на психологически методи, за да се помогне на човек да се справи лесно с проблемите.

Wednesday, 6 December 2017

География с Игри - Пангея Пъзел

География с Игри - Пангея Пъзел

Тема на урока: Континентът Пангея.

Пангеа е супер континент, съществувал по време на късното палеозойски и ранните епохи на мезозоите и засега е вторият доказан суперконтинент, който се е формирал и разпаднал. Той се е сглобил от предишните континентални единици преди около 335 милиона години и е започнал да се разпада преди около 175 милиона години. За разлика от сегашната Земя и нейното разпространение на континентална маса, голяма част от Пангея е в южното полукълбо и е заобиколена от суперокеана Панталаса. Пангея е най-новият супер континент, който е съществувал, и първият е бил реконструиран от геолози.

Части на континента

1. Евразия
2. Близкия изток
3. Северна Америка
4. Южна Америка
5. Гренландия
6. Антарктида
7. Австралия
8. Индия
9. Африка

Wednesday, 29 November 2017

География с игри - Държавите на 5те континента

http://planeta42.com/geography/continentsBG.html

Онлайн континентални пъзели по география.

Подготовка за състегзанието по география.

Wednesday, 22 November 2017

Да си припомним таблицата за умножение като на игра.

http://planeta42.com/math/multiplicationpuzzle/bg.html

Интерактивно решение на таблицата за умножение в забавна онлайн математическа игра.

"Пъзел на Таблицата за Умножение" е безплатна онлай игра с нива на знание, по математика за втори -
трети клас, която се състои от 81 парченца за подреждане. Малка забавно-образователна игра пъзел за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър.
Образователното Табло включва 81 отговора за игра.
Играта е част от Интерактивната Математика - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да помогне за усъвършенстване на някои от следните
умения:

 • Умножение от 1 до 9 .
 • Наблюдателност.
 • Съобразителност. 

Как се играе Пъзел на Таблицата за Умножение.

Таблицата е разделена в 9 групи по цветове, а отговорите са отделни цветни парченца, които се влачат и пускат на правилното място според уравнението и цвета му.

Постижения:
Да знаете таблицата за умножение.
Завършването на играта носи +1 Ниво на Знание на сайта planeta42.com.


Wednesday, 15 November 2017

Химия с игри – Какво включва науката Химия.

http://planeta42.com/chemistry/chemistrytree/bg.html

18 теми на химията в забавна онлайн образователна игра.

"Тематично Дърво на Химията" е безплатна онлай игра с нива на знание, за предмета изучавани от науката химия, главни химични теми и понятия. Влачете и пуснете картинките в тематичното дърво на знанието. Малка забавно-образователна игра мозайка за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното Табло включва 18 картинки на базови теми от химията, с които да се играе. Играта е част от Интерактивната Химична Лаборатория - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на някои от следните въпроси:
 • Какво включва химията ?
 • Какво изучава химията?
 • Кои са основните химични единици?
 • Кои са 4те агрегатни състояния?
 • Как с еизменя йона, когато отдава или приема електрони?

Как се играе Тематично Дърво на Химията

Влачите и пускате химичните картинки в празните кръгчета на дървото на знанието по цветове.

Постижения:
Да знаете 10 теми на химията.
Завършването на играта носи +1 Ниво на Знание на сайта planeta42.com.
Приложението е безплатно и не се изисква регистрация за да се играе. Преведено на Български.
Вижте филмче как се играе в YouTube.

Тематично Дърво на Химията екран

Съдържание на приложението:

1. Вещество - всичко, което има маса и обем, и се състои от частици.
2. Атом - основната градивна частица на веществото.
3. Елемент - чисто вещество, което се състои от един вид атоми.
4. Съединение - чисто химично вещество, съставено от повече от един елемент.
5. Молекула - най-малката неделима част от чисто химично вещество.
6. Вещество - вид материя с определена състав и набор от свойства.
7. Агрегатно състояние - основното състояние на материята.
8. Твърдо - характеризира със структурна стабилност и устойчивост на промени на форма и размери.
9. Течност - Почти несвиваем флуид, който съответства на формата на неговия контейнер.
10. Газ - газовите частици са отдалечени едни от други.
11. Плазма - формира се при нагряване на газ или подлагането му на силно електромагнитно поле.
12. Йон - атом или молекула, която е изгубила или придобила един или повече електрони.
13. Аниони - йон с повече електрони, отколкото протони, което му придава нетен отрицателен заряд.
14. Катион - йон с по-малко електрони, отколкото протони, което му придава положителен заряд.
15. Реакция - когато химично вещество се трансформира, в резултат на взаимдействието с друго вещество.
16. Свързване - атомиите се слепват в молекули или кристали, което се нарича Свързване. (превод от английкси).
17. рН Водороден показател - числова скала използвана за определяне на киселинността или алкалността на воден разтвор.
18. Редокс - химична реакция, при която се променят окислителните състояния на атома.

Wednesday, 8 November 2017

Биология с игри – Клетъчна митоза в забавен пъзел с картинки.

http://planeta42.com/biology/cellmitosis/bg.html

7 фази на клетъчно деление в забавна онлайн образователна игра по биология.

"Клетъчна Митоза Онлайн Пъзел" е безплатна онлай игра с нива на знание, за 7те фази на клетъчно деление, направени по интерактивен и забавен начин. Влачете и пуснете картинките правилната фаза на делене. Малка забавно-образователна игра пъзел за настолни компютри, лаптопи и таблети, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното Табло включва 7 картинки на фази от митозата, с които да се играе. Играта е част от Интерактивната Биологична Лаборатория - образователни инструменти.

Този учебен клас, може да отговори на някои от следните въпроси:
 • Кои са етапите на митоза?
 • Какви са фазите на митоза?
 • Какво е митоза?
 • Как се нарича клетъчното делене?

Как се играе Клетъчна Митоза Онлайн Пъзел

Влачите и пускате картинките в сивите кръгчета отбелязани с номера и името на фазата от митоза. Картинките се появяват на случаен принцип и могат да се застъпят, влачете ги на празно място за да ги освободите. Броячът на опити се ползва при оценяване.

Постижения:
Да знаете 7те фази на клетъчна митоза и да получите +1 Ниво на Знание на сайта Планета 42.
Вижте филмче как се играе в YouTube.

Клетъчна Митоза Онлайн Пъзел екран

Тема на урока: Етапи на клетъчна митоза.

Митозата е просто казано клетъчно делене. И това не е абстрактно делене в някаква лаборатория, но се случва всеки ден в тялото ни. Например, епителните клетки, които образуват нашата кожа, се делят на всеки няколко дни, за да заменят мъртвите си другари. За продължителност на живота на клетката в човешкото тяло проверете (скоро ще излезе Cell Lifespam Puzzle). Следват 7те основни фази на клетъчната митоза:
1. Интерфаз G2 - Периодът между митотичните деления - G1, S и G2 - е известен като интерфаза.
2. Профазата - профазата заема повече от половината от митозата. Ядрената мембрана се разпада, за да образува редица малки везикули и ядрото се разпада. Структура, известна като центрозома, дублира себе си, за да образува два дъщерни центрозома, които мигрират към противоположните краища на клетката.
3. Прометафаза - Хромозомите, водени от центромерите им, мигрират към екваториалната равнина в средната линия на клетката - в прави ъгли спрямо оста, образувана от центрозомите. Този регион на митотичното вретено е известен като метафазната плака.
4. Метафаза - Хромозомите се подравняват по метафазната плоча на шпиндела.
5. Анафаза - Най-краткият етап на митоза. Центромерите се разделят и селектираните хроматиди на всяка хромозома се отделят и се преместват в противоположните краища на клетката. Отделените сестрински хроматиди сега се наричат дъщерни хромозоми.
6. Телофаза - Последният етап на митоза и обръщане на много от процесите, наблюдавани по време на профазата. Реформите на ядрената мембрана около хромозомите, групирани в двата полюса на клетката, развиват хромозомите и стават дифузни и влакнеститевлакна изчезват.
7. Цитокинези - Крайното клетъчно делене за образуване на две нови клетки. В растенията се образува клетъчна плоча по линията на метафазната плака; при животните има свиване на цитоплазмата. След това клетката влиза в интерфазата - интервалът между митотичните разделения.

Wednesday, 25 October 2017

Астрономия с игри – 62 спътника на планетата Сатурн.

http://planeta42.com/astronomy/saturnmoons/bg.html
Тази забавна мултимедия, може да отговори на някои от следните въпроси:
 • Колко луни има в пръстена на Сатурн ?
 • Кой е най-големият сателит, обикалящ Сатурн ?
 • Какво е интересното на луната Лапет?
 • Кой е най близкият обект до Сатурн от неговия пръстен ?
 • Кой е най далечния спътник на сатурн?
 • Къде се намира луната Мимас ?
 • От какво е съставен пръстена на Сатурн?

Как се играе Луни на Сатурн.

Влачете и пуснете картинките на луните, разположени в горната част на екрана, до техните очертания в средата. Курсорът над сателита ще покаже информация за неговото име, наклон на орбита, диаметър, скорост и група. Може да се ориентирате по размера на синия контур или по номерът на планетата,
който се показва в панела с информация.

Постижения:
Да знаете някои от по-големите луни от пръстена на Сатурн.
При победа, играчът получава +1 Ниво на Знание.
Версията за изтегляне(най-долу на страницата) включва изпълним файл за Уиндоус с локални Нива.
Вижте филмче как се играе в YouTube.

Луни на Сатурн Екран

Съдържание на приложението:

Подвижни планети и обекти, включени в тази игра са:
Pan, Atlas, Прометей, Pandora, Епиметей, Мимас, Енцелад, Тетида, Телесто, Calypso, Диона, Хелън, Рея, Титан, Хиперион, Япет, Фийби, Албиорикс, Шиарнак, Тарвос, Ymir.

Неподвижни луни и сателичи: останалите 41 луни.
Сатурн има общо 62 сателита + 2 непотвърдени.

Tuesday, 24 October 2017

Клуб ОГИ 2017/2018

Клуб "Организация на Геймърите Изследователи" продължава и през учебната 2017/2018 година. Приготвили сме много интересни, забавни и полезни игри, пъзели, мозайки и тестчета за опознаване тайните на околния свят и всекидневния живот.

Първото занятие ще с епроведе на 25.10.2017 г.

Thursday, 18 May 2017

Опознай Природата

http://planeta42.com/naturepuzzles/bg.html

Куб ОГИ за 2016/2017 учебна година завършва със колекция от природни пъзели със имена и снимки на растения, цветя, билки и животни. 

Friday, 12 May 2017

Частите на Велосипеда

http://planeta42.com/physics/bicyclepuzzle/bg.html
Знаете ли как се нарича всяка част от вашия велосипед? Подредете пъзела за да разберете. Тъй като велосипеда е механично устройство, се води към категорията игри за физика.


Обзор на категорията с физични игри:
planeta42.com/physics/bg.html
 

Thursday, 4 May 2017

Кулинарни Игри

С тази забавна игра, ще направим обобщен разбор, на нащата които можем да изядем. След като подредите мозайката, помислете какво е пропуснато в нея.


А можете ли да направите таратор, който става за ядене? Нивото на Вкусност, трябва да е в зелената скала.
http://planeta42.com/cooking/tarator/bg.html

Thursday, 20 April 2017

Творчество с Игри

Творчество с Игри
Креативността и творчеството имат много и различни измерения. Всъщтност, творчеството и въображението са нещата, които правят хората уникални по своята същтност - то е нещото което ги различава от машините и животните. И докато човечеството вече прилага автоматизирани продавачи, шофьорим и строители, то все още не е приложило в практиката роботи артисти.

Със следващата мозайка ще се запознаем или преговорим какви области на изкуствата има и в какво можем да се насочим.
И още някои интересни игри за рисуване и музика.
http://planeta42.com/arts/monalisapuzzle/bg.html
http://planeta42.com/arts/julymorning/bg.html

Thursday, 6 April 2017

Астрономия с Игри - Луни на Сатурн

Астрономия с Игри - Луни на Сатурн
Днес разглеждаме спътниците на планетата Сатурн. Целият пръстен на Сатурн е съставен от малки космически тела, които обикалят около него. По-големите от тях наблюдавани до сега са 62 броя.

Влачете и пуснете картинките на луните, разположени в горната част на екрана, до техните очертания в средата. Курсорът над сателита ще покаже информация за неговото име, наклон на орбита, диаметър, скорост и група. Може да се ориентирате по размера на синия контур или по номерът на планетата,
който се показва в панела с информация.  

Thursday, 30 March 2017

Икономика с Игри - Видове Валути

Икономика с Игри - Видове Валути
Видовете валути е още една игра по икономика с която ще се запознаете с 4 основни валути и техните символи. Има 4 етапа, по един за всяка валута. В етап 1, банкнота от 20 долара трябва да бъдат разкрита.
От дясно на закритата банкнота има 3 символи, които представляват долара. А под нея са всички произволни символи, които ще се сменят от време на време. Кликнете само символите, които представляват долара, за да разкрие цялата банкнота. В останалите 3 етапа, същото се прави за йената, паунда и еврото.

Thursday, 23 March 2017

Финансова Дисциплина

Финансова Дисциплина
С тази забавно-образователна игра ще практикуваме финансова дисциплина. Трябва да преминете 21 квадратчета, които представляват различни магазини. Всеки ход се получават
10$ за харчене в тези магазини. Финансовите характеристики се променят в зависимост от направеният избор. Предизвикателството е да се стигне до края без дългове и да се запази положителнотонастроение. Опитайте се да се създаде поне един от трите творчески продукти - картина, песничка или чанта, кито ще дадат допълнителни парики в портфейла.

Thursday, 16 March 2017

Технологичен Прогрес

Технологичен Прогрес
Отключете всички 7 епохи, като кликнете само технологии, които са открити в съответната епоха. Достигнете първи до Информационна ера за ново Ниво на Знание.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на следните въпроси:
 • Колко епохи има човешката цивилизация до 2016 година?
 • Какви открития са направени през индустриалната ера?
 • Коя е ерата след ренесанса?
 • Коя е ерата след средните векове?
 • Какви открития са направени през моредната ера?
 • Какво следва след древните времена?
 • Какви открития са направени през древните времена ?
 • Кога е открито колелото?
 • Кога са започнали да се използват парите?
 • Кога е открит компаса?
 • От кога хората правят грънци?
 • Кога е орткрит барута?
 • Кога започва индустриализацията?
 • Кога е открито радиото ?
 • Кога са открити компютрите?  
 •  

Thursday, 9 March 2017

Загадката на Айнщайн

Загадката на Айнщайн
Загадката на айнщайн е попюлярна логическа задача, в която има пет къщи оцветени в различен цвят, а в горната част на екрана има 5 кутии с цветна боя.
Влачете ги и ги пуснете на всяка къща, за да я оцветите. 

Щракнете отново, за да премахнете цвета.Всяка къща се обитава от един човек с различна националност. Влачите и пускате националните флагчета по същия начин. И така, докато всички празни гнезда за всяка къща се запълнят.

За да разберете, кое къде да сложите, има екран с подсказки под обектите за влачене.
Всяка подсказка ще даде представа, на кое къде му е мястото.
Лява стрелка за предходна подсказка, дясна стрелка за следваща подсказка.
Кликнете върху номера на подсказка, за да го отметнете, както е използван.
Изчистване на използваните съвети, като щракнете върху стрелката надолу, която показва всички подсказки.

Thursday, 2 March 2017

Логически игри и тестове за интелигентност.

Интерактивни тестове с картинки, за трениране на IQ и популярни главоблъсканици и логически задачи. Логическите игри са малки флаш приложения, до 1 MB, които включват различни методи за тестване на коефициент на интелигентност с фигури.

http://planeta42.com/logic/bg.html

Thursday, 23 February 2017

Спортни и дворни компютърни игри

Да си припомним видовете спортове с тази забавна образователна игра мозайка, в която се обяснява за спортните игри.

http://planeta42.com/sports/sportstree/bg.html

Thursday, 16 February 2017

Информатика с Игри

Игрите по информатика са полезни както у дома, така и в учебните часове в училище. Компютърната наука е представена по забавен начин с много картинки и полезна информация, като:

Програмни Езици
Мозайка с 18 пупилярни изици за програмиране.
http://planeta42.com/it/programlanguages/bg.html
 
Дърво на Информацията
Какво включва Информацията. Подреди по цвят.  
http://planeta42.com/it/informationtree/bg.html

Бройни Системи
Цветен тест с 3 вида бройни системи.
http://planeta42.com/it/numeralsystems/bg.html
 
Алгоритми
Забавна структура и форми на алгоритъм. 
http://planeta42.com/it/algorithms/bg.html

Основи на Програмирането
Основи на програмирането в малка мозайка.
http://planeta42.com/it/programming/bg.html

Thursday, 9 February 2017

Тракийското Съкровище - археология с игри

Една уникална характеристика на България, е че се намира върху древни земи, в които цивилизацията е съществувала още преди 6 - 8  хиляди години. Една безценна археологическа находка е тракийското съкровище, което е откривано през годините на различни места из земите на древните Траки.
Тази забавна мултимедия, може да отговори на някои от следните въпроси:
http://planeta42.com/archeology/thraciantreasure/bg.html
 • Как изглежда Панагюрското Съкровище?
 • Кога е открито Панагюрското Съкровище?
 • Кога е създадено Панагюрското Съкровище?
 • Каква е приблизителното местоположение на Панагюрското Съкровище?
 • Кога са живели траките?
 • Как изглежда Рогозенското Съкровище?
 • Кога е открито Рогозенското Съкровище?
 • Кога е създадено Рогозенското Съкровище?
 • Каква е приблизителното местоположение на Рогозенското Съкровище?
 • Как изглежда Вълчитрънското Съкровище?
 • Кога е открито Вълчитрънското Съкровище?
 • Кога е създадено Вълчитрънското Съкровище?
 • Каква е приблизителното местоположение на Вълчитрънското Съкровище?
 •  
 • Играй Онлайн

Thursday, 2 February 2017

Археология с игри – какво включва археологията

Археологията е нещо, с което по един или друг начин всеки се е сбъскал. Ако някога като деца или докато работите сте открили стар предмет и сте се замислили над неговата история, то това си е истинска любителска археология. С тази игра ще разгледаме какво изучава археологията и някой основни термини, в опростен вид.
http://planeta42.com/archeology/archaeologytree/bg.html
 Натиснете картинката за да играете онлайн.

Thursday, 26 January 2017

Цивилизация с Игри - 7те Чудеса на Света

Знаете ли кои са седемте чудеса на древния свят? с тази забавна игра ще откриете техните местоположения и къде се намират в границите на съвременния свят.
http://planeta42.com/history/7worldwonders/bg.html
Нстиснете картинката за да играете онлайн.

Wednesday, 25 January 2017

Състезание в клуб ОГИ - 25.01.2017

Състезанието ще се проведе върху 3 образователни игри, като ще се гледат точките от играта и времето за завършването и. След като приключи, играча прави екран на играта и го предава на преподавателя. Екраните ще бъдат качени в сайта. Приканваме всички родители дадаойдат на сайта и да видят постиженията на своите деца.

Избрани бяха следните игри:

Пъзел на Слънчевата Система
Пъзел на клетката

Пъзел на Атома

След състезанието очакваме идеи и примери на други образователни игри от родителитге в коментарите.

Победител - Сашо Бориславов.

Thursday, 19 January 2017

Чужди езици с игри - Думи на животни

Знаетге ли как е котка на 8 езика? С тази забавна игра ще видите изписването на думите за 5 животни на 8 различни езици.
http://planeta42.com/language/animalwords1/bg.html
 Натиснете картинката за да играете онлайн.

Wednesday, 18 January 2017

Физика с Игри - Частите на Автомобила

Автомобилът привлича човека със своят дизайн, скорост, имидж и полезност от както е създаден през 19 век. За всяка една час или функция от модерния автомобил, е използвано една или повече физични явления. Знаете ли коя част, кое явление използва? Подредете пъзела на автомобилните части и разберете.
Физика с Игри - Частите на Автомобила
Натисни картинката да играеш онлайн.