Wednesday, 6 December 2017

География с Игри - Пангея Пъзел

География с Игри - Пангея Пъзел

Тема на урока: Континентът Пангея.

Пангеа е супер континент, съществувал по време на късното палеозойски и ранните епохи на мезозоите и засега е вторият доказан суперконтинент, който се е формирал и разпаднал. Той се е сглобил от предишните континентални единици преди около 335 милиона години и е започнал да се разпада преди около 175 милиона години. За разлика от сегашната Земя и нейното разпространение на континентална маса, голяма част от Пангея е в южното полукълбо и е заобиколена от суперокеана Панталаса. Пангея е най-новият супер континент, който е съществувал, и първият е бил реконструиран от геолози.

Части на континента

1. Евразия
2. Близкия изток
3. Северна Америка
4. Южна Америка
5. Гренландия
6. Антарктида
7. Австралия
8. Индия
9. Африка

No comments:

Post a Comment