Wednesday, 13 December 2017

Психология с игри - Дърво на Психологията

Психология с игри - Дърво на Психологията

Тема на урока: Какво изучава психологията.

Тази забавна игра мозайка е елементарно ръководство в към обширния свят на психологията. Психологическото дърво изглежда малко като мозък, и ще се опитаме да подредим неговите плодове от горе дясно.

1. Философия - Философията изучава общи и фундаментални въпроси като съществуване, знание, ценности, разум, ум и език.
2. Етика - Етика включва систематизиране, защитаване и препоръчване на понятия за правилно и погрешно поведение.
3. Реторика - Реторика е умението, дарбата или изкуството да се говори добре.
4. Съзнание - Съзнанието е набор от когнитивни способности, включващи разум, възприятие, мислене, преценка и памет.
5. Памет - Паметта е способността на ума, чрез която информацията се кодира, съхранява и извлича.
6. Опознаване - Опознаване е умственото действие или процес на придобиване на знания и разбиране чрез мисъл, опит и сетива.
7. Емоция - Емоция е всяко сравнително кратко съзнателно преживяване, характеризиращо се с интензивна умствена дейност и висока степен на удоволствие или недоволство.
8. Личност - Личност е набор от индивидуални различия, които формират от развитието на дадено лице, неговите ценности, нагласи, лични спомени, социални взаимоотношения, навици и умения.
9. Поведение - Поведението обхваща действията и маниерите на индивида спрямо околната среда.
10. Мотивация - Мотивацията е теоретична конструкция, използвана за обясняване на поведението.
11. Интелигентност - Включва способността за логика, разбиране, самосъзнание, учене, емоционално познание, планиране, творчество и решаване на проблеми.
12. Взаимоотношения - Взаимоотношенията са силни, дълбоки или близка асоциации между хората.
13. Привличане - Привличането се дължи на физическите или ментални характеристики на човека, считани за естетически приятни или красиви.

14. Устойчивост - Психическата устойчивост се определя като способността на индивида да се адаптира успешно към житейски задачи при неравностойно положение или силно неблагоприятни условия.
15. Воля - Волята е когнитивният процес, чрез който индивидът решава и се ангажира с определен курс на действие.
16. Възприятие - Възприятие е организацията, идентифицирането и тълкуването на сензорната информация, за да може да се представи и разбере околната среда. Възприятие включва сигнали в нервната система.
17. Психология на Масите - известна още като психология на тълпата, е клон на социалната психология.
18. Психотерапия - Психотерапията е използването на психологически методи, за да се помогне на човек да се справи лесно с проблемите.

No comments:

Post a Comment