Thursday, 20 April 2017

Творчество с Игри

Творчество с Игри
Креативността и творчеството имат много и различни измерения. Всъщтност, творчеството и въображението са нещата, които правят хората уникални по своята същтност - то е нещото което ги различава от машините и животните. И докато човечеството вече прилага автоматизирани продавачи, шофьорим и строители, то все още не е приложило в практиката роботи артисти.

Със следващата мозайка ще се запознаем или преговорим какви области на изкуствата има и в какво можем да се насочим.
И още някои интересни игри за рисуване и музика.
http://planeta42.com/arts/monalisapuzzle/bg.html
http://planeta42.com/arts/julymorning/bg.html

No comments:

Post a Comment