Thursday, 6 April 2017

Астрономия с Игри - Луни на Сатурн

Астрономия с Игри - Луни на Сатурн
Днес разглеждаме спътниците на планетата Сатурн. Целият пръстен на Сатурн е съставен от малки космически тела, които обикалят около него. По-големите от тях наблюдавани до сега са 62 броя.

Влачете и пуснете картинките на луните, разположени в горната част на екрана, до техните очертания в средата. Курсорът над сателита ще покаже информация за неговото име, наклон на орбита, диаметър, скорост и група. Може да се ориентирате по размера на синия контур или по номерът на планетата,
който се показва в панела с информация.  

No comments:

Post a Comment