Thursday, 23 March 2017

Финансова Дисциплина

Финансова Дисциплина
С тази забавно-образователна игра ще практикуваме финансова дисциплина. Трябва да преминете 21 квадратчета, които представляват различни магазини. Всеки ход се получават
10$ за харчене в тези магазини. Финансовите характеристики се променят в зависимост от направеният избор. Предизвикателството е да се стигне до края без дългове и да се запази положителнотонастроение. Опитайте се да се създаде поне един от трите творчески продукти - картина, песничка или чанта, кито ще дадат допълнителни парики в портфейла.

No comments:

Post a Comment