Thursday, 16 March 2017

Технологичен Прогрес

Технологичен Прогрес
Отключете всички 7 епохи, като кликнете само технологии, които са открити в съответната епоха. Достигнете първи до Информационна ера за ново Ниво на Знание.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на следните въпроси:
 • Колко епохи има човешката цивилизация до 2016 година?
 • Какви открития са направени през индустриалната ера?
 • Коя е ерата след ренесанса?
 • Коя е ерата след средните векове?
 • Какви открития са направени през моредната ера?
 • Какво следва след древните времена?
 • Какви открития са направени през древните времена ?
 • Кога е открито колелото?
 • Кога са започнали да се използват парите?
 • Кога е открит компаса?
 • От кога хората правят грънци?
 • Кога е орткрит барута?
 • Кога започва индустриализацията?
 • Кога е открито радиото ?
 • Кога са открити компютрите?  
 •  

No comments:

Post a Comment