Thursday, 15 February 2018

Цивилизация с игри - Чудесатана Света


40 части с въртящи квадрати и чудото на света.
5x8 парчета пъзел със средновековно световно чудо.
Подредете картинка на Мавзолея в Халикарнас. 
40 части онлайн пъзел древността.
Онлайн пъзел с чудесата на света.

No comments:

Post a Comment