Thursday, 24 November 2016

Математика с Игри

Да си припомним таблицата за умножение със забавна цветна игра.

Забавна Таблица за Умножение

Подредете планетите от слънчевата система на правилните места.

Играй сега

No comments:

Post a Comment